ข่าวประชาสัมพันธ์

  • การเช็คเวลาเรียนออนไลน์   - 30 มกราคม 2560

    อาจารย์ประจำชั้นสามารถเช็คเวลาเรียนของนักเรียน โดยใช้เมนู "อาจารย์ประจำชั้น" (อ่านรายละเอียด)...

  • แวะอ่านสักนิดค่ะ   - 3 มกราคม 2560

    **สำคัญมากค่ะ** 1. เมื่อกรอกคะแนนกลางภาคแล้ว จำเป็นต้อง "ยืนยันคะแนน" เพื่อส่งคะแนนให้ฝ่ายว...