ข่าวประชาสัมพันธ์

การเช็คเวลาเรียนออนไลน์

30 มกราคม 2560
อาจารย์ประจำชั้นสามารถเช็คเวลาเรียนของนักเรียน โดยใช้เมนู "อาจารย์ประจำชั้น" (อ่านรายละเอียด)

โดยสามารถศึกษาวิธีการใช้งานได้จากเอกสาร
71e820ad31-withi-kar-chekh-wela-reiyn-xxnlin-ni-rabb-thabeiyn-laea-pramwl-phl.pdf