ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบบันทึกการขอเปิดระบบแก้ไขโครงสร้างคะแนน

13 กันยายน 2560
อาจารย์ที่ต้องการเปิดระบบเพื่อแก้ไขโครงสร้างคะแนน สามารถ download แบบฟอร์ม เพื่อเขียนบันทึกส่งฝ่ายวิชาการ ได้ตามลิงค์ที่แนบมาค่ะ

ลิงค์ไฟล์เอกสาร -->> 65bfa20b13-baeb-banthuk-khx-peid-rabb-kaekhi-khorngsrang-181261.pdf <<--- กดเพื่อ download