ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบบันทึกการขอเปิดระบบ

13 กันยายน 2560
อาจารย์ที่ต้องการเปิดระบบเพื่อแก้ไขโครงสร้าง หรือแก้ไขคะแนน สามารถ download แบบฟอร์ม เพื่อเขียนบันทึกส่งฝ่ายวิชาการ ได้ตามลิงค์ที่แนบมาค่ะ

ลิงค์ไฟล์เอกสาร -->> 87f9ed5875-baeb-banthuk-khx-peid-rabb-prab-160.pdf <<--- กดเพื่อ download