ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบบันทึกการขอเปิดระบบแก้ไขโครงสร้าง ยกเลิก ยืนยันคะแนน

13 กันยายน 2560
อาจารย์ที่ต้องการเปิดระบบเพื่อแก้ไขโครงสร้าง หรือแก้ไขคะแนน สามารถ download แบบฟอร์ม เพื่อเขียนบันทึกส่งฝ่ายวิชาการ ได้ตามลิงค์ที่แนบมาค่ะ

ลิงค์ไฟล์เอกสาร -->> https://drive.google.com/file/d/1T0n9BqnRzqO24FbxW... <<--- กดเพื่อ download