ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบบันทึกขอแก้คะแนนรายบุคคล

23 มกราคม 2561
อาจารย์ที่ต้องการแก้ไขคะแนนนักเรียนรายบุคคล สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอเปิดระบบ
โดยกดที่ลิงค์ ==>> https://drive.google.com/file/d/1lw9U0400dItT7gJwm... <<=== กดที่นี่