ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แจ้งวันปิดระบบกรอกคะแนน 1/60   - 13 กันยายน 2560

  ตามตารางการสอบปลายภาคเรียน 1/2560 คือวันที่ 3-4 ตุลาคม 2560 จึงขอแจ้งให้อาจารย์ทุกท่านทราบว่า

 • แบบบันทึกการขอเปิดระบบ   - 13 กันยายน 2560

  อาจารย์ที่ต้องการเปิดระบบเพื่อแก้ไขโครงสร้าง หรือแก้ไขคะแนน สามารถ download แบบฟอร์ม เพื่อเขียนบันทึ...

 • คู่มือการใช้ระบบวัดและประเมินผล 2560   - 17 กรกฎาคม 2560

  อาจารย์ผู้สอนสามารถศึกษาวิธีการงานระบบวัดและประเมินผลได้จากคู่มือ ตามเอกสารตามแนบคลิก ==>...

 • ผลการเรียนรายปี   - 20 กุมภาพันธ์ 2560

  อาจารย์ผู้สอน สามารถตรวจสอบผลการเรียนรายปีได้ที่เมนู

 • การเช็คเวลาเรียนออนไลน์   - 30 มกราคม 2560

  อาจารย์ประจำชั้นสามารถเช็คเวลาเรียนของนักเรียน โดยใช้เมนู "อาจารย์ประจำชั้น" (อ่านรายละเอียด)

 • แวะอ่านสักนิดค่ะ   - 3 มกราคม 2560

  **สำคัญมากค่ะ** 1. เมื่อกรอกคะแนนกลางภาคแล้ว จำเป็นต้อง "ยืนยันคะแนน" เพื่อส่งคะแนนให้ฝ่ายวัดผ...