ข่าวประชาสัมพันธ์

แวะอ่านสักนิดค่ะ

3 มกราคม 2560
**สำคัญมากค่ะ**
1. เมื่อกรอกคะแนนกลางภาคแล้ว จำเป็นต้อง "ยืนยันคะแนน" เพื่อส่งคะแนนให้ฝ่ายวัดผล
2. การประเมิน อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ สมรรถนะ ยังไม่ต้องกรอก เอาไว้กรอกปลายภาค
3. เมื่อใส่โครงสร้างคะแนนแล้ว ต้องยืนยันโครงสร้าง จึงจะสามารถกรอกคะแนนได้
4. มีคู่มือให้โหลดดูได้ที่หน้าเว็บ
**ย้ำ!! กรอกแค่คะแนน 25% เท่านั้น อย่างอื่นยังไม่ต้องกรอกค่ะ **